ŠTA JE ABS?

  1. Što je ABS?

ABS engl. anti-lock brake system je elektronički sustav čija je osnovna funkcija sprečavanje blokiranja kotača. Na vlažnim i skliskim podlogama ABS tako povećava stabilnost vozila i omogućava kraći zaustavni put, a na „mekanim“ podlogama kao što je pijesak ili snijeg produžuje zaustavni put, a time ujedno poboljšava kontrolu nad vozilom.Moderni ABS sustavi kontroliraju raspodjelu kočenja između prednjih i stražnjih kotača- sustavima kao što su ESC (elektronska kontrola stabilnosti), EBD (elektronska raspodjela sila kočenja).

  Osnovni sastavni dijelovi ABS sustava su:

  1. Senzori brzine- mjere brzinu kretanja vozila i brzinu okretanja kotača
  2. Ventili- služi za popuštanje pritiska kočnice
  3. Pumpa-služi za vračanje pritiska kojeg ventil smanjuje
  4. Kontroler „mozak“ ABS sustava-računalo koja upravlja radom ABS sustava. Prima informacije od senzora te automatski aktivira ventil koji zatvara pritisak na kočnice.

Kada dođe do aktivacije ABS sustava bez panike, događat će se čudne stvari i to je znak da ABS radi! Pedala kočnice će početi vibrirati, a može se dogoditi i da propadne. Mogu se čuti i zvukovi slični bušenju ili mljevljenu. Ako se ovo dogodi ne pumpati kočnicu! Jer pumpanjem dolazi do zbunjivanja ABS sustava, ako se želite zaustaviti na najbrži mogući način samo zadržavajte relativno snažan pritisak na kočnici. ABS se ne aktivira prilikom normalne vožnje, pa bi bilo dobro kad bi isprobali ABS prije da Vas ne uhvati panika prilikom prve aktivacije. ABS namjerno možete aktivirati naglim kočenjem.

Kod naglog kočenja vozila koje nema ABS sustav dolazi do blokiranja pojedinih kotača i vozilom se više ne može upravljati. ABS omogućava da pri punom kočenju na sva četiri kotača imamo maksimalnu raspoloživu silu kočenja osim toga vozilo pri kočenju ne gubi stabilnost i ostaje upravljivo te ne dolazi do oštečenja pneumatika.

Preuzeto sa: auto-mane.com